Aan de Zuiderparkweg in Den Bosch Zuid komt nieuwbouw van twee appartementengebouwen: één woon-zorgcomplex met een hostelfunctie en een gebouw met 20 sociale huurwoningen. Een bijzonder project dat straks huisvesting biedt aan zo’n 30 inwoners met een chronische drugs- of alcoholverslaving en een psychische ziekte. Zij krijgen hier 24-uurs zorg op maat, intensieve begeleiding en toezicht. De bedoeling van hun verblijf is dat ze toewerken naar een meer zelfstandig leven.
Voordat we kunnen gaan bouwen, moet de woning aan de Henric Spieghelstraat gesloopt worden. De sloop zal in het najaar 2020 plaatsvinden.